Vuoden 2018 yritysverouudistus etenee

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut suunnitteilla olevaa yritysverouudistusta valmistelevan raportin Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus.

Raportissa arvioidaan Suomen nykyisen yritys- ja pääomatuloverotuksen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja investointikannusteiden, taloudellisen tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmista.

Tutkijoiden mukaan Suomen perinteinen yhteisöveromalli suosii investointien rahoittamista velalla, nostaa omalla pääomalla rahoitettavien investointien tuottovaatimusta ja vääristää investointien kohdentumista.

Raportissa ehdotetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen tuottoasterajan alentamista nykyisestä kahdeksasta prosentista lähemmäs markkinakorkoja investointien.

Jos yhteisöverokantojen aleneminen pysähtyy Euroopassa, raportti suosittelee oman pääoman vähennyksen käyttöönottamista yhteisöverotuksessa. Samalla osinkoverohuojennus voidaan joko poistaa tai rajata hyvin pieneksi.


Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus
Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2017


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen