Työpanososinko holdingyhtiön kautta

Puolisoiden omistama holdinyhtiö sai toisen puolison työpanososinkoa tämän omistamalta yhtiöltä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan toisen puolison veronalaisiin tuloihin ei voitu lukea osaakaan holdinyhtiön jakamista osingoista.

A oli osakkaana terveydenhuoltoalan yhtiössä X Oy, joka oli jakanut A:n työpanososinkoja A:n ja hänen puolisonsa B:n puoliksi omistamalle holdingyhtiö Y Oy:lle. Työpanososingot oli verotettu A:n ansiotulona.

Y Oy jakoi vain A:lle osinkona varat, jotka olivat kertyneet sille X Oy:n maksamista A:n työpanososingoista.

Asiassa oli kysymys sitä, oliko A:n puolisoa B:tä verotettava puolesta Y Oy:n A:lle jakamista osingoista suosivaa osingonjakoa koskevien periaatteiden mukaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun A:n Y Oy:ltä saamia osinkoja oli verotettu työpanososinkoja koskevan erityisjärjestelmän mukaisesti, tähän osingonjakoon ei voitu verotuksessa samanaikaisesti soveltaa suosivaa osingonjakoa koskevia periaatteita.

Tämän vuoksi A puolison B:n veronalaisiin tuloihin ei tullut lukea osaakaan niistä Y Oy:n A:lle jakamista osingoista, jotka oli verotettu A:n työpanososinkona. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin.

Tuloverolaki 33 b §


KHO:2016:218
Vuosikirjanumero: KHO:2016:218
Antopäivä: 28.12.2016
Taltionumero: 5581
Diaarinumero: 759/2/15


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen