Siirrettävän moduulirakennuksen varainsiirtovero

Korkein hallinto-oikeus ei pitänyt siirrettävää moduulirakennusta kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevana rakennuksena.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko peruskorjattavan koulun väistötilana käytettävää moduuleista muodostuvaa rakennusta pidettävä varainsiirtoverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevana rakennuksena, jonka luovutuksesta oli suoritettava varainsiirtoveroa.

Moduulirakennusta oli tarkoitus säilyttää ja käyttää kyseisellä kiinteistöllä usean vuoden ajan. Kun kuitenkin otettiin huomioon se, että rakennus korvasi väliaikaisesti varsinaisen koulurakennuksen sen peruskorjauksen aikana ja että rakennuksen muodostavat moduulit asennettiin maapohjalle betonipaaluille tai puuparrujen päälle ilman perustuksia, sekä moduulien siirrettävyydestä esitetty selvitys, korkein hallinto-oikeus katsoi, että moduuleista muodostuva rakennus oli sijoitettu kiinteistölle väliaikaisesti.

Näin ollen rakennus ei palvellut kiinteistön käyttöä pysyvästi siten kuin varainsiirtoverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetaan eikä sen luovutuksesta ollut suoritettava varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoverolaki 4 § 1 momentti ja 5 § 1 momentti 3 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Paula Makkonen.


KHO 14.12.2016/5287
Antopäivä: 14.12.2016
Taltionumero: 5287
Diaarinumero: 1843/2/15


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen