Maksujärjestelyt verotuksessa

Verohallinto julkaisi päätöksen maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä. Vakuudettoman maksujärjestelyn enimmäisaika on kaksi vuotta.

Verohallinto voi verojen kerryttämiseksi ryhtyä maksujärjestelyyn tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneen verovelvollisen kanssa sen sijaan, että verot lähetettäisiin ulosottoperintään tai ryhdyttäisiin muihin perintätoimiin.

Verohallinto ei sovi maksujärjestelystä, jos verovelvollisella on ulosotossa perittävänä veroja tai verovastuisiin perustuvia verovelkoja, laissa säädettyjä veroilmoituksia antamatta määräajassa tai aikaisemmin tehtyyn maksujärjestelyyn sisältyneitä veroja edelleen maksamatta.

Maksujärjestelyyn ei myöskään ryhdytä, jos verovelvollinen on velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa, johon sisältyy veroja.

Maksujärjestely tehdään yleensä vakuudettomana. Vakuudettoman maksujärjestelyn enimmäisaika on kaksi vuotta. Jos maksujärjestelylle on asetettu vakuus, maksuaika voi olla pidempi.

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta verovelkaa tai jos verovelvollinen ei anna lakisääteisiä veroilmoituksia määräajassa.


Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
Antopäivä: 14.12.2016
Diaarinumero: A219/200/2016


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen