Luontoisetuja koskeva ohje uudistettiin

Verohallinto on uudistanut luontoisetuja koskevan ohjeensa, joka täydentää luontoisetupäätöstä. Verohallinnon mukaan matkapuhelimella työaikana tai työmatkalla soitetut yksityispuhelut ovat verovapaita.

Luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan palkansaajalle muuna kuin rahana työstä suorittamaa vastiketta. Luontoisetu on veronalaista palkkatuloa, josta edun antaneen työnantajan on toimitettava ennakonpidätys.

Palkansaajan verotuksessa luontoisetu on hänen veronalaista ansiotuloaan.

Ohje käsittelee mm. asunto-, ravinto-, auto- ja puhelinetua.

Puhelinetua koskevassa kohdassa on mielenkiintoinen kannanotto:

”Työaikana työpaikalta soitettuja tavanomaisia yksityispuheluita on käytännössä pidetty verovapaisiin henkilökuntaetuihin rinnastettavissa olevana vähäisenä etuna. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös matkapuhelimella työaikana tai työmatkalla soitettuihin vastaaviin yksityispuheluihin. Matkapuhelimesta muodostuu siten luontoisetu vain siltä osin kuin matkapuhelimella soitetaan yksityispuheluita vapaa-ajalla.”

Tämän perusteella esimerkiksi Verohallinnon työntekijät voivat soitella toimiston puhelimella yksityispuhelujaan verovapaasti.

Verohallinnon päätökset ovat lainsäädännön tasoisia määräyksiä mutta ohjeet ovat vain Verohallinnon mielipiteitä. Usein korkein hallinto-oikeus ratkaisee jonkin asian toisin kuin Verohallinto on ohjeistanut.


Luontoisedut verotuksessa
Antopäivä: 23.12.2016
Diaarinumero: A247/200/2016


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen